Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô

bởi Trọng Nguyễn
1060 xem

1. Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô

2. Bổ sung Phụ lục chi tiết cấu hình thiết bị và Công văn cài đặt phần mềm.

3. Bổ sung Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PMMP các Tình huống Giao thông – version 1.0.1

4. Bổ sung nội dung phần mềm mô phỏng cập nhật ver. 18/5/2022

5. Cập nhật link phần mềm mô phỏng ver. 20/5/2022

1. Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô. Tại đây

Mật khẩu giải nén file tải về: [email protected]

2. Phụ lục chi tiết cấu hình thiết bị. Tại đây 

3. CV số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL V/v cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Tại đây

4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PMMP các Tình huống Giao thông – version 1.0.1

5. Phần mềm mô phỏng cập nhật ver. 20/5/2022 . 

Link cập nhật phần mềm mô phỏng( Lưu ý link này sẽ cập nhật liên tục phần mềm theo từng thư mục, ôn thi thì tải bản ôn tập)

Link dự phòng: OnTapMoPhongSetup_x64_v1.2.2.rar

5.1. Phần mềm ôn tập   

5.1.1. Bộ cài đặt phần mềm ôn tập (64 bit)

5.1.2. Bộ cài đặt phần mềm ôn tập  (32 bit)

5.2. Phần mềm sát hạch mô phỏng

5.2.1. Bộ cài đặt Phần mềm sát hạch mô phỏng (phiên bản 64 bit)

5.2.2. Bộ cài đặt  Phần mềm sát hạch mô phỏng (phiên bản 32 bit)

5.3. Phần mềm quản lý sát hạch mô phỏng     

5.3.1. Bộ cài đặt  Phần mềm sát hạch mô phỏng (phiên bản 64 bit)

5.3.2. Bộ cài đặt  Phần mềm sát hạch mô phỏng (phiên bản 32 bit)     

Với 120 tình huống luyện tập và thi thử

Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô

Nguồn: https://gplx.gov.vn/chuyen-muc/phan-mem-mo-phong-cac-tinh-huong-giao-thong-dung-cho-dao-tao-lai-xe-o-to

Cập nhật file fix lỗi license hết hạn ( ver 1.2.3 các tình huống như cũ nhưng thời gian bấm sẽ khác hẳn bản cũ)

Hướng dẫn cập nhật phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG từ phiên bản v1.2.2 lên v1.2.3

Phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG là phần mềm cho phép Học viên/Thí sinh ôn tập và thi thử nội dung Mô phỏng các tình huống giao thông trong quá trình Thi Sát hạch GPLX.

Phiên bản phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG V1.2.3 là phiên bản chính thức cập nhật ngày 1/9/2022

Release note:

  • Cập nhật bản quyền mới từ ngày 01/09
  • Fix small bug

Hướng dẫn cập nhật từ lên phiên bản v1.2.3 cho các máy tính đã cài đặt sẵn phần mềm phiên bản v1.2.2 (Nếu chưa cài đặt phần mềm Ôn tập v1.2.2 có thể tải về cài đặt tại đây)

Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Download các file cập nhật .zip

File cập nhật phiên bản 64 bit.

File cập nhật phiên bản 32 bit

Bước 2: Giải nén và copy 03 file [OnTapMoPhong.exe; tss.db; lc3 ] vào thư mục đã cài đặt phần mềm Ôn Tập phiên bản cũ (đường dẫn mặc định là C:\Program Files\DRVN\OnTapMoPhong\ với phiên bản 64 bit hoặc C:\Program Files (x86)\DRVN\OnTapMoPhong\ với phiên bản 32 bit)

Mật khẩu giải nén file .zip: mophonggiaothong.com

Nhập mật khẩu giải nén
Copy các file vừa giải nén
Vào thư mục cài đặt mô phỏng

Bước 3: Chạy lại chương trình từ file OnTapMoPhong.exe

Có thể bạn sẽ thích